Chagpori – Darjeeling

In Darjeeling, in het noorden van India, heeft Dr. Trogawa Rinpoche in 1992 het Chagpori Medical Institue opgericht en heeft daarmee de Chagpori traditie weer nieuw leven ingeblazen.

Dr. Trogawa Rinpoche was een van de weinige buiten Tibet levende artsen die nog in de Chagpori Lhasa traditie in Tibet is opgeleid. Hij zag het als zijn levenstaak deze specifieke, in het Boeddhisme gewortelde traditie van Tibetaanse geneeskunde te laten voortbestaan.

Onder zijn leiding is in Darjeeling inmiddels, naast het opleidingsinstituut een apotheek gekomen waar kruidenmedicijnen gemaakt worden en zijn er enkele klinieken geopend.

Tot op heden zijn er 30 jonge artsen afgestudeerd. Sinds maart 2003 zijn er in totaal 25 studenten, zowel jonge mannen als vrouwen, in opleiding. Dat zij de opleiding kunnen volgen, is uitsluitend te danken aan het feit dat deze studenten financieel ondersteund worden door sponsors.

Trogawa Rinpoche

Dr. Trogawa Rinpoche is op 11 mei 2005 overgegaan en rustig vergleden in een meditatie waarin hij tot 15 mei verbleef. De crematie vond op 25 mei 2005 plaats in Gangtok.

Met dr. Trogawa Rinpoche is niet alleen een van de grootste leraren van de oudste lineage in de Tibetaanse geneeskunde, Chagpori, heengegaan, maar ook een groot Boeddhistisch leraar die voor velen van ons een levend voorbeeld was van compassie. Vele dierbare herinneringen en de dankbaarheid hem van zo nabij gekend te hebben, blijven met ons. Moge zijn wijsheidsgeest in ons voortleven.

Op 9-10-2014 heeft de Eerwaarde Kyabje Dodrubchen Rinpoche de incarnatie van Trogawa Rinpoche erkend. Hij is de oudste zoon van Teinley en Saldon Trogawa, geboren in 2006.

Bij de herkenning heeft hij de namen Jigdral Choying Khyabdel Rinpoche gekregen. Een kleine ceremonie heeft plaats gevonden in Chorten Gonpa, Sikkim om dit te vieren.