Chagpori

Duizenden jaren geleden legde Boeddha met zijn leringen over medicijnen de basis voor de Tibetaanse geneeskunde. Deze leringen zijn later vastgelegd in de vier tantra’s, de ‘Gyu Shi’ geschriften.

Chagpori – Lhasa

De eerste kloosterschool waar monniken werden opgeleid tot arts, verrees op een ijzerhoudende heuvel, een ‘chagpori’.

Chagpori was dan ook de naam van deze eerste school voor Tibetaanse geneeskunst in Tibet. De school werd, in opdracht van de vijfde Dalai Lama, in 1696 opgericht door de toenmalige eerste minister van het land, ‘Desi’ Sangye Gyatso. Sangye Gyatso was niet alleen de oprichter van Chagpori, maar heeft ook de belangrijkste commentaren geschreven op de ‘Gyu Shi’, de basisteksten van de Tibetaanse geneeskunde. Zijn commentaren functioneren nog steeds als standaardwerk in de opleiding. Sangye Gyatso is een van de grote voorvaders van de Tibetaanse geneeskunde. Zijn school was een kloosterschool waar alleen monniken werden opgeleid tot arts.

Chagpori

Voor de Chinezen vormde deze school een bedreiging vanwege de sterke connectie met het Boeddhisme. Tijdens de inval in Tibet in 1959 hebben de Chinezen het Chagpori instituut verwoest.

Chagpori – Darjeeling

In Darjeeling, in het noorden van India, heeft Dr. Trogawa Rinpoche in 1992 het Chagpori Medical Institue opgericht en heeft daarmee de Chagpori traditie weer nieuw leven ingeblazen.

Dr. Trogawa Rinpoche was een van de weinige buiten Tibet levende artsen die nog in de Chagpori Lhasa traditie in Tibet is opgeleid. Hij zag het als zijn levenstaak deze specifieke, in het Boeddhisme gewortelde traditie van Tibetaanse geneeskunde te laten voortbestaan.

Onder zijn leiding is in Darjeeling inmiddels, naast het opleidingsinstituut een apotheek gekomen waar kruidenmedicijnen gemaakt worden en zijn er enkele klinieken geopend.

Tot op heden zijn er 30 jonge artsen afgestudeerd. Sinds maart 2003 zijn er in totaal 25 studenten, zowel jonge mannen als vrouwen, in opleiding. Dat zij de opleiding kunnen volgen, is uitsluitend te danken aan het feit dat deze studenten financieel ondersteund worden door sponsors.

Trogawa Rinpoche

Dr. Trogawa Rinpoche is op 11 mei 2005 overgegaan en rustig vergleden in een meditatie waarin hij tot 15 mei verbleef. De crematie vond op 25 mei 2005 plaats in Gangtok.

Met dr. Trogawa Rinpoche is niet alleen een van de grootste leraren van de oudste lineage in de Tibetaanse geneeskunde, Chagpori, heengegaan, maar ook een groot Boeddhistisch leraar die voor velen van ons een levend voorbeeld was van compassie. Vele dierbare herinneringen en de dankbaarheid hem van zo nabij gekend te hebben, blijven met ons. Moge zijn wijsheidsgeest in ons voortleven.

Op 9-10-2014 heeft de Eerwaarde Kyabje Dodrubchen Rinpoche de incarnatie van Trogawa Rinpoche erkend. Hij is de oudste zoon van Teinley en Saldon Trogawa, geboren in 2006.

Bij de herkenning heeft hij de namen Jigdral Choying Khyabdel Rinpoche gekregen. Een kleine ceremonie heeft plaats gevonden in Chorten Gonpa, Sikkim om dit te vieren.

Chagpori – Amsterdam

Amchi Nel de Jong opende in 1999 met instemming van Dr. Trogawa Rinpoche haar eigen praktijk voor Tibetaanse geneeskunde in Amsterdam.

In 2003 ontving zij uit zijn handen het Chagpori Certificaat. In 2008 verkreeg zij het Menpa Kachupa Certificaat, de officiële waardering voor Tibetaans geneeskundige.


Chagpori Tibetan Health Center
Schalk Burgerstraat 122
1091 LM Amsterdam

Nel de Jong, andragologe, werkte van 1975 tot 1987 als individueel- en groepstherapeute. Vanaf 1987 woonde zij tien jaar in India. Daar, in Dharamsala, begon zij in 1989 aan de studie Tibetaanse geneeskunde. Aanvankelijk als privéstudente van Dr. Barry Clark en later, vanaf 1992, studerend aan het Chagpori Tibetan Medical Institute, waarvan zij de vijfjarige opleiding heeft afgerond. Daarna heeft zij de gebruikelijke vijf jaar praktijkervaring zowel in India als in Amsterdam opgedaan.

Amchi in Amsterdam door Bert van Baar.

Artikel in het Vakblad voor Natuurgeneeskunde.

Artikel voor het 25-jarig Chagpori jubileumblad, nov. 2018.

Groningen

Vanaf december zal Nel alleen nog patiënten in Amsterdam zien. Ze gaat stoppen met de consulten in Groningen. Mensen van Groningen kunnen altijd nog naar Amsterdam komen en of contacten via de telefoon, mail of app.

From December onwards Nel will only see patients in Amsterdam and she will stop with the consultations in Groningen.People can still come to Amsterdam, contact via phone, mail or app.