Chagpori - Lhasa

Duizenden jaren geleden legde Boeddha met zijn leringen over medicijnen de basis voor de Tibetaanse geneeskunde. Deze leringen zijn later vastgelegd in de vier tantra’s, de ‘Gyu Shi’ geschriften.
De eerste kloosterschool waar monniken werden opgeleid tot arts, verrees op een ijzerhoudende heuvel, een ‘chagpori’. Chagpori was dan ook de naam van deze eerste school voor Tibetaanse geneeskunst in Tibet. De school werd, in opdracht van de vijfde Dalai Lama, in 1696 opgericht door de toenmalige eerste minister van het land, ‘Desi’ Sangye Gyatso. Sangye Gyatso was niet alleen de oprichter van Chagpori, maar heeft ook de belangrijkste commentaren geschreven op de ‘Gyu Shi’, de basisteksten van de Tibetaanse geneeskunde. Zijn commentaren functioneren nog steeds als standaardwerk in de opleiding. Sangye Gyatso is een van de grote voorvaders van de Tibetaanse geneeskunde. Zijn school was een kloosterschool waar alleen monniken werden opgeleid tot arts.
Voor de Chinezen vormde deze school een bedreiging vanwege de sterke connectie met het Boeddhisme. Tijdens de inval in Tibet in 1959 hebben de Chinezen het Chagpori instituut verwoest.

Desi Sangye Gyatso